Saturday, October 25, 2008

34/ Али Баба и 240-те разбойници

via Невероятно

На официално посещение в България пристигна самият Али Баба. Известният гост съобщи, че визитата му тук е свързана с обмяна на опит. Той бил поканен от анонимна организация да предостави know-how на българските тайни служби как да се справят с организираната престъпност в страната. Изхождайки от познанията си в тази област, господин Баба направи обстоен анализ на ситуацията и даде своите предложения. Според неговите изказвания, в полицията трябва да се наеме поне един човек, който има за цел да се бори с престъпността. Това не решавало проблема, но показвало поне желание за решeнието му. Арабският експерт също заяви, че има опит в борбата с не повече от 40 човека, а в нашата мила родина, само най-известната банда главорези наброявала 240 разбойници. Въпросната шайка имала огромно влияние в политическите среди, а жертвите и наброявали 7-8 млн. души. Последните данни да се приемат условно, каза Али Баба, защото бандитите произлизали от средите на същите тези жертви. И дори да ги преборим тези 240, нови овълчени главорези ще заемат местата им. Ще има само текучество без никаква съществена промяна. Единствената разлика ще е кой държи винкела и кого налагат по гърбината. Така безславно господин Баба напусна нашата страна.

No comments: