Friday, May 14, 2010

About / Относно

Този блог събра 256 поста от различни автори и се опита да бъде своеобразна снимка на българската блогосфера за годините 2007 и 2008. Доста от текстовете тук вече не съществуват на оригиналните си места.

1 comment:

Longanlon said...

чудя се що спря да го поддържаш